ReadyPlanet.com
dot dot
About us

      บริษัท รวมทิพย์  รีเทค  จำกัด  หรือ  RTR  เป็นบริษัทฯผู้ลงทุนเกี่ยวกับการรับบริการทางด้าน
ขนแรงงานการคัดแยกของเสียที่ไม่เป็นอันตราย  การรับซื้อเศษวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงาน

และการนำพลาสติกเก่ามาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกเกรด
บี  เพื่อนำกลับไปฉีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง


     ด้วยการให้บริการในด้านต่าง   ของบริษัทฯ  ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ
และเอกชนในการลดปริมาณของขยะ  โดยการนำเอาของเสียกลับมาใช้งานใหม่  ทำให้ลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้นไปกับการอุปโภค
-บริโภคของมนุษย์

 

         เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่า โดยการ
นำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์  และนำกลับไปใช้ใหม่  เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและงานบริการที่ดีที่สุด

    ในปัจจุบันพลาสติกได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง  ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น  และนำมาแทนทรัพยากรธรรมชาติได้หลายอย่าง  เช่น  ไม้  เหล็ก เนื่องจากพลาสติกมีราคาถูก  มีน้ำหนักเบา  และมีขอบข่ายการใช้งานได้กว้าง  เนื่องจากเราสามารถผลิตพลาสติกให้มีคุณสมบัติต่าง   ได้  โดยขึ้นกับการเลือกใช้วัตถุดิบ  ปฎิกิริยาเคมี  กระบวนการผลิตและกระบวนการ
กำจัดขยะพลาสติกสามารถทำได้หลายวิธี
  เช่น  การนำไปฝัง  (Burial) การนำไปฝังกลบ (Landfill)การนำไปฝังเป็นเชื้อเพลิง  (Incineration)  และการนำกลับมาใช้ใหม่  (Recycle)  อย่างไรก็ตาม  การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่  โดยทั่วไปแล้วถูกพิจารณาว่าเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดทางหนึ่ง  ในการแก้ไขปัญหาพลาสติก  อย่างไรก็ตาม  การนำพลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นั้น  ประเด็นสำคัญอยู่ที่การแยกประเภทของพลาสติกก่อนที่จะนำไปรีไซเคิล  และการกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป"เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายใต้การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
                                         และงานบริการที่ดีที่สุด"

 

 dot
รับซื้อ/ผลิต/จำหน่าย และบริการ
dot
bulletประมูลเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
bulletคัดแยกกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย
bulletรับซื้อเศษถุงพลาสติกประเภทต่างๆ
bulletรับซื้อเศษเหล็ก/ทองแดง/อลูมิเนียม
bulletรับซื้อ-จำหน่ายพลาเลทพลาสติก-ไม้
bulletรับซื้อขวดพลาสติกประเภทต่างๆ
bulletผลิต-จำหน่ายเม็ดพลาสติก
bulletจำหน่ายถุงจำโบ้ขนาดเล็ก-ใหญ่
bulletสิินค้าอื่นๆ
dot
ลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletศูนย์บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
bulletสื่อเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
bulletกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
bulletศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
bulletสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
bulletสื่อการเรียนรู้ด้านการกำจัดขยะ
bulletองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
bulletห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dot
ค้นหา/ข้อมูล/บริการทั่วไป
dot
bulletพจนานุกรมออนไลน์
bulletบริการประชาชน
bulletตารางเวลาเที่ยวการบินไทย
bulletตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
bulletค้นเบอร์โทรศัพท์มือถือ
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์
bulletค้นหารหัสไปรษณีย์
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแปลภาษาอังกฤษ
bulletราคานำ้มัน
bulletราคาทองคำ
bulletรายงานและพยากรณ์อากาศ
bulletค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม
bulletสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.